HET LABORATORIUM VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE EXPERIMENTEN & TOERISTISCHE INNOVATIES

Over

TOURISM LAB, EEN TOERISTISCH LABORATORIUM

Geen enkele economische sector kan de kracht van innovatie aan zich laten voorbijgaan. Daarom stellen de partners van het Interreg-dossier Tourism Lab zich ten dienste van bedrijven en structuren uit het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen om de toeristische economie te ondersteunen. Ze willen deskundigen, bedrijven en projectontwikkelaars uit de sector begeleiden bij het ontwikkelen van hun innovatie- en ontwikkelingsstrategieën, zodat het grensgebied een uithangbord wordt voor experimenten op het vlak van toeristische innovatie.

Zowel bij het gebruik, de producten en de diensten alsook bij het koop- en consumptiegedrag moet de impact van innovatie op de klanten en de ondernemingen van lange duur zijn. Gebieden die zich heruitvinden, worden de toeristische trekpleisters van morgen.

BEGELEIDING

TOERISTISCHE INNOVATIE IN BEELD

Aan de hand van een visuele compilatie begeleiden we regelmatig de toeristische actoren bij hun visie op de markt, geven we hen inspiratie om nieuwe en innoverende toeristische ervaringen te bedenken, die aansluiten bij het grondgebied en de verwachtingen van de mensen en helpen we hen om een goede plaats in te nemen als succesvolle onderneming. Dit werk is het resultaat van partnerschappen uit voornamelijk de wereld van toerisme, tourism engineering, architectuur, stedenbouw, webtechnologie, marketing en communicatie. Alle fases van het project kan u visueel volgen in de jaarlijkse of thematische trendboeken.

Bekijk of herbekijk de lanceringsconferentie

Deel uw project met ons!

Ga naar de inhoud
×