Project

Project

Sinds juli 2019 werken Picardisch Wallonië, West-Vlaanderen en Hauts-de-France samen om een laboratorium voor grensoverschrijdende experimenten en innovaties op vlak van belevingstoerisme op te richten. Doelstelling: een aanbod in het belevingstoerisme uitwerken dat beantwoordt aan de huidige noden van iedere bezoeker.

Over Tourism Lab

Het toeristische laboratorium voor grensoverschrijdende experimenten en innovaties

Naast natuur, ecologie, sensatie, een virtuele wereld en verrassingen is de toerist van vandaag steeds op zoek naar nieuwe ervaringen als een modern en verbonden individu. Hij wil zijn zintuigen prikkelen en onvergetelijke ervaringen opdoen, die verder reiken dan wat gewoonlijk te zien is in een traditioneel fotoboek. Toeristen willen een rol spelen. Voortaan is het van essentieel belang om een aanbod uit te werken op maat van de nieuwe noden en gebruiken van de reizigers om de economie een boost te geven. Gezien de veeleisende consument die een persoonlijke aanpak verwacht, maakt massatoerisme plaats voor een op maat gemaakt toerisme. De klantbeleving staat daarbij centraal.

Om die redenen werken IDETA (het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling), la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde (projectleiders), Westtoer en Nord Tourisme als partners samen voor de economische en toeristische ontwikkeling van het grensgebied via het Europese Interreg V-project tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen, genaamd Tourism Lab. Ze hebben allemaal het doel om de private en publieke actoren uit de toeristische sector te motiveren en te begeleiden bij grensoverschrijdende experimenten en innovaties, zodat hun prestaties verbeteren en het gebied aantrekkelijker wordt. Het project heeft een looptijd van vier jaar.

Acties

Projecten begeleiden met de hulp van ervarings- en innovatiemanagers

Om een project goed uit te voeren is kwalitatief en dynamisch menselijk kapitaal van essentieel belang. Het project wordt ondersteund door een grensoverschrijdend netwerk van managers en ontwikkelaars in toeristische ervaringen, dat samengesteld is om de overgang van een grensoverschrijdend gebied te ondersteunen en om de actoren naar een beter economisch resultaat te sturen. Een groep van onafhankelijke experts wordt ingeschakeld op basis van de doeleinden.

Communiceren

Er worden professionele tools uitgewerkt om de samenwerking tussen publieke en private toeristische actoren te stimuleren, om het creatieve denken te vergemakkelijken en om betere resultaten te boeken. Bovendien worden er promotiecampagnes voor belevingstoerisme opgericht bij het grote publiek om meer toeristen te lokken naar het grensgebied. Op het einde van het project wordt een congres rond toeristische innovatie georganiseerd om het nieuwe elan voor te stellen en een overzicht te geven van de resultaten.

Een Collectief Kennisforum opzetten

Het Collectief Kennisforum is een virtueel laboratorium voor uitwisseling, kruisbestuiving, creatie, bedenking, stimulering, oprichting en begeleiding van projecten van belevingstoerisme in het grensgebied. Aan het forum nemen voornamelijk professionals uit de toeristische sector en ervaringsmanagers deel. Zowel procedures om de economische resultaten te bevorderen alsook communicatietools of -acties worden ingevoerd ten behoeve van de professionals.
Via dat platform worden observaties, expertises en ervaringen uitgewisseld. Deze module ter inspiratie en ter bewustmaking wordt vervolledigd door creatieve en experimentele workshops en opleidingen.

Innovatieve belevingen creëren

Op basis van het Collectief Kennisforum dat zijn inspiratie haalt uit een kweekvijver van ideeën, uit procedures op basis van ervaring en een dynamisme van het grondgebied worden de experimenten omgezet in concrete en operationele acties. Met deze werkmodule worden er 45 innovatieve belevingen bedacht, die focussen op: de coaching van publieke en private toeristische actoren, zodat zij investeren en inzetten op belevingstoerisme; de ontwikkeling van verbindende thematische of grondgebiedgebonden belevingen; de ontwikkeling van grensoverschrijdende ervaringen.

Tourism lab in beeld

Bekijk of herhaal het slotevenement.

> Bekijk hier de video’s van de openingsconferentie

AFTERMOVIE

Tourism Lab in een notendop

Het volledige project heeft een looptijd van vier jaar, met aanvang op 01/07/2017 en eindigend op 31/12/2022.

Het totale budget voor het Tourism Lab-project bedraagt 2,9 miljoen euro, voor de helft gefinancierd door Europese Interreg V-fondsen en voor de andere helft door regionale en lokale fondsen.

Financiering door EFRO: € 1.497.287,99

Totale kost: € 2.994.575,99

Ga naar de inhoud
×