Projectpartners

Projectpartners

De projectpartners

IDETA, het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (projectleider)

Uit Wallonië

Ter ondersteuning van de economische en territoriale ontwikkeling van Picardisch Wallonië is IDETA reeds 25 jaar de partner bij uitstek voor gemeenschappen en ondernemingen. IDETA stelt de technische vaardigheden van zijn teams ten dienste van de gemeenschappen om hen te begeleiden bij hun programma’s van ruimtelijke ordening, stedenbouw, plattelandsontwikkeling, stadsontwikkeling of mobiliteit. IDETA stimuleert langetermijnvisies en territoriale samenhang bij projecten waarbij dorpen en steden betrokken zijn. Bovendien hecht het agentschap belang aan het feit dat de territoriale ontwikkeling op een harmonieuze en evenwichtige manier verloopt en vraagt het de mening van private en particuliere belanghebbenden. IDETA blijft zich inzetten voor een betere integratie van de patrimoniale en toeristische elementen in de stedelijke structuur, een hoogwaardige inrichting en een heropleving van de dorpskernen. Bij al die projecten staan innovatie en ervaring centraal (originele aanpak, juiste voorzieningen, enz.).

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië

Uit Wallonië

La Maison du Tourisme Wallonie Picarde is een vzw voor de bevordering van het toerisme die de strategie van haar grondgebied helpt ontwikkelen (de volgende 20 gemeenten behoren tot dat grondgebied: Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Elzele, Edingen, Vloesberg, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l’Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly en Doornik). Ze deelt haar kennis met de gemeenschappen op het gebied van begeleiding van toeristische actoren, aansturing van deskundigen, innoverende marketing, stimulering van productvervaardiging, promotie en communicatie.

La Tangente

La Tangente

Uit Frankrijk

Het Historische Agentschap van Ontwikkeling en Boekingen in de toeristische sector van het Noorderdepartement (een vereniging opgericht en gefinancierd door het Noordepartement) reorganiseert en herpositioneert zich in 2020 om een agentschap te worden dat zich uitsluitend toespitst op tourism engineering (B2B). Zijn doel is om projectontwikkelaars, private of publieke toeristische spelers, culturele diensten van de departementen, oprichters van ondernemingen en startende ondernemers (bv. start-ups) te begeleiden, uit te dagen en te stimuleren om projecten te bedenken en uit te voeren. De innovatieve ideeën worden gedeeld met de publieke en private actoren in de hoop de toeristische sector en de wereld van innovatie en ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen. Het agentschap achterhaalt de trends en de nieuwste methodes en deelt de laatste innovaties en mogelijkheden met de toeristische wereld. Daarnaast ontwikkelt het begeleidingsprocedures met een grote meerwaarde voor innovatiecriteria.
Het agentschap focust voornamelijk op strategische aspecten van het Noorderdepartement: roaming, culturele uitrustingen, toeristische accommodaties, duurzame ontwikkeling, toeristische diensten, enz.

Westtoer

Uit Vlaanderen

Westtoer is het autonome provinciebedrijf voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen. Westtoer fungeert als tussenpersoon voor de provincie West-Vlaanderen en lokale betrokkenen (gemeenschappen en private dienstverleners). Het coördineren van toeristische actoren is zijn hoofdtaak. Daarvoor heeft Westtoer de provincies in meerdere regio’s opgedeeld: de Kust, het Brugse Ommeland, de Westhoek en de Leiestreek.

La Condition Publique

La Condition Publique is een openbare instelling voor culturele samenwerking, gevestigd in Roubaix (Nord). De leden zijn de regio Hauts-de-France, de Europese Metropool van Rijsel en de stad Roubaix. De instelling ontvangt ook steun voor zijn activiteitenprogramma van het departement Nord en heeft het label “Fabrique de Territoire” gekregen van het Franse ministerie voor Territoriale Cohesie. Met het oog op de herpositionering en wijziging van haar missies sinds de lancering van het project Tourism Lab, heeft La Tangente gevraagd om La Condition Publique als nieuwe operator te integreren in 2021. La Condition Publique is betrokken bij de uitvoering van module 4 “Innovatieve acties” door 3 artistieke interventies uit te voeren langs het kanaal van Roubaix en zo bij te dragen aan de totstandkoming van het grensoverschrijdende toeristische product “Arty trail” aan Franse zijde.

De betrokken partners

Comité Régional du Tourisme et des Congrès des Hauts de France

Het Regionale Comité voor Tourisme en Congressen van Hauts-de-France (CRTC) heeft ervaring met innovatiestrategieën voor een betere klantenervaring. Het Comité biedt al enkele jaren begeleiding aan toeristische actoren uit Hauts-de-France om de economische resultaten van hun structuur te verbeteren, door het aanbod te verrijken en te personaliseren.
Interne experts in Experience Economy ondersteunen de toeristische dienstverleners bij de verrijking van hun aanbod en bij een degelijke implementatie en herbronning in Hauts-de-France. De onderneming deelt haar kennis en deskundigheid met Westtoer, IDETA en la Maison du Tourisme de la Wallonie picarde. Hun expertise levert een groot voordeel op voor het project en biedt de gelegenheid om te innoveren. Door hun begeleiding kunnen de drijfveren en beleidslijnen voor een verdere ontwikkeling van toeristische gebieden gedeeld worden en krijgen ze meer inzicht in de heikele punten en specifieke kenmerken.

Centre de Compétence Forem Tourisme

Het Waalse Competentiecentrum Forem Tourisme verzorgt opleidingen van toeristische actoren en bedrijven om meer vaardigheden te verwerven. De opleidingen zijn voornamelijk gericht op de professionals uit de verschillende domeinen van de toeristische sector.
Het Competentiecentrum beschikt intern over voldoende expertise, maar kan ook een beroep doen op een breed netwerk van externe experts. Aangezien Wallonië innovatie en belevingstoerisme als voornaamste doelstellingen ziet, lijkt het geschikt om alle vaardigheden voor een project en een grondgebied te verzamelen.
Het Competentiecentrum kan daarbij zijn kennis over opleidingen van innovatie- en belevingstoerismemanagers meegeven en meehelpen met de oprichting van een Collectief Kennisforum samen met CRT uit Hauts-de-France.
Uiteindelijk kan het netwerk van Waalse toeristische actoren ook integraal deel uitmaken van en voordeel halen uit de resultaten van het project tijdens het congres rond toeristische innovatie.

Ga naar de inhoud
×