Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Tourism Lab is een Interreg-project van vier Frans-Belgische actoren: IDETA (het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling), het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, Westtoer (het Autonome Provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen) en Nord Tourisme (het Agentschap voor Ontwikkeling en Boekingen in de toeristische sector van het Noorderdepartement).

De partners beogen met dit project innovatieve, creatieve en duurzame projecten in de toeristische sector te ontwikkelen en ondersteunen. Tourism Lab wil een positieve en vernieuwende dynamiek creëren door de overgang van toeristische ondernemers naar een belevingseconomie te begeleiden rond grensoverschrijdende thema’s en uitdagingen. Daarvoor worden teams van innovatiemanagers gevormd om de projectontwikkelaars en de gebieden met belangstelling bij te staan op het terrein.

In concreto zijn de innovatie- en ervaringsmanagers een team van deskundigen die zich toespitsen op het begeleiden van projecten met een bijzondere focus op i-tourism (innovatie) en e-tourism (experience). Ze kunnen inspelen op de opkomende tendensen, toeristische projecten ondersteunen en begeleiden door alternatieve en baanbrekende methodes (design thinking en andere) voor te stellen en een differentiërend aanbod samenstellen voor het grensgebied. Bij de uitwerking daarvan worden de verwachtingen van de consumenten steeds in het achterhoofd gehouden.

  • Een toegewijd team van partners
  • Een verzameling van overheidspartners, toeristische actoren gespecialiseerd in innovatiemanagement, voornamelijk bestaande uit de bestuurders van de toeristische diensten van Picardisch Wallonië en West-Vlaanderen.
Ga naar de inhoud
×